10.00 лв. Other currencies PRETOR GROUP-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,пред фалит или несъстоятелност. за фирми от цялата страна

Дата на публикуване: 21/01/2015
 • Местоположение: за фирми от цялата страна, България

Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия-от всички региони на страната.   Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.   Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.   Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата.   Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. Търговски Закон.   Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.   PRETOR GROUP INC.   За контакти от цялата страна - тел. 0892918797   Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://panagyurishte.blogspot.com/

Свържи се с продавача Сподели

Полезна информация

 • Сайта БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ не събира лични данни и не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
 • Ако считате, че което и да е Съдържание, е било използвано неправомерно от Потребител на Услугaта, моля свържете се с нас.
 • Бъдете внимателни, препроверете и уточнете всички детайли със собственика на обявата преди да финализирате сделката.
 • Сайта НИКОГА не участва в плащания, транспортиране на стоки, гаранции и др. между потребителите и не предлага "escrow services" услуги.

Подобни обяви

 • PRETOR GROUP-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,пред фалит или несъстоятелност.
  PRETOR GROUP-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,пред фалит или несъстоятелност.
  счетоводство - за фирми от цялата страна () - 13/12/2014 10.00 лв. Other currencies

  PRETOR GROUP-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,пред фалит или несъстоятелност.   След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Корес...

 • Изкупуване-Прехвърляне на фирма
  Изкупуване-Прехвърляне на фирма
  счетоводство - българия () - 09/11/2014 10.00 лв. Other currencies

  Продажба на Фирма-КУПУВАМЕ ООД ЕООД по чл.129 т.1 от ТЗ. ЕАД АД СД със задължения, ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.   Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили за...

 • ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ -
  ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ"....
  счетоводство - ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА () - 24/06/2014 1.00 лв. Other currencies

  ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД  и Събирателни  Дружества  ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифициран...