Условия за ползване

Ползването на услугите, предлагани от сайта, означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от потребителя снимки, текстове, данни и информация. Сайтът не може да се ползва от лица, които не са навършили 18 години.

Потребителят има право да публикува информация и снимки за себе си, да комуникира с другите потребители и да ползва всички допълнителни услуги на сайта www.obiavi.geo2000bg.com при условие, че спазва настоящите общи условия.

Потребителят няма право да публикува:

Сайтът има правото да не допуска публикации, които изцяло или отчасти противоречат на горните забрани, както и да премахва такива публикации без предупреждение.

Потребителят няма право да използва сайта като средство за реклама на "импулсни" телефони или други сайтове, както и да изпраща на други потребители рекламни, обидни или вулгарни съобщения. Другите потребители могат да откажат в бъдеще да получават съобщения от този потребител. При зачестяване случаите на блокиране на даден потребител, по преценка на администратор профилът му може да бъде изтрит, а достъпът до сайта – отказан. Подобни действия от страна на администратор не подлежат на оспорване.

Сайтът си запазва правото да променя профили с недопустимо съдържание, да трие профили и отказва достъп на потребители по своя преценка. Това се прави с цел осигуряване комфорт и спокойствие за останалите потребители.

Сайтът може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.

Сайтът не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта.

Потребителят носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, за опазването на неговото потребителско име и парола, както и за това те да не стават достояние на трети лица. Също така потребителят носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговя email и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице.

Сайтът си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всяка публикация, която нарушава законодателството на Р. България и/или правото на Европейския съюз.

Всички снимки трябва задължително да са във формат JPG и размера им да не надхвърля 2 MB.

Цени за реклама в http://obiavi.geo2000bg.com Моля, изпратете емайл с вашето конкретно запитване от тук: http://obiavi.geo2000bg.com/contact

ЗА ТЕКСТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ РЕКЛАМИ И ОБЯВИ ОТГОВОРНОСТ НОСЯТ ТЕХНИТЕ ПОДАТЕЛИ